Una estació de tren a la UdG

Article publicat al Diari de Girona el 27/2/2003, amb en Joan Miró

El tren d’alta velocitat representa, en les comunicacions ferroviàries, un d’aquells canvis quantitatius que impliquen un canvi qualitatiu. El tren, però, sol, com a idea, no és suficient. Comporta un conjunt de complements ambientals i tècnics que el fan més eficaç i més útil i que consoliden l’espai de comunicacions ferroviàries europeu. En el món universitari europeu, la Declaració de Bolonya es pot comparar amb el tren d’alta velocitat. Aquesta Declaració, que les autoritats acadèmiques espanyoles i catalanes impulsen, preveu, entre altres coses, que les carreres universitàries siguin més curtes; però, com diem entre nosaltres de manera familiar, més curtes “de debò”. Preveu també que les llicenciatures tinguin alhora un caràcter professional i que permetin continuar els estudis, tant els formatius com els tradicionals de tercer cicle amb un caràcter més especialitzat.

La Universitat de Girona ha acceptat clarament el repte que comporta la implantació de la Declaració de Bolonya. Si no volem que fracassi, aquesta ha de ser una tasca de tots. I nosaltres volem contribuir a superar aquest repte. Perquè ja fa temps que creiem que l’ensenyament de la Química i de les Ciències, sense perdre nivell, ha de ser directe, ha d’adaptar-se a les exigències l’entorn i als mitjans i servir-se de les noves tecnologies de l’ensenyament, que cal saber aplicar a més d’utilitzar.

Fa poc, el Departament de Química de la UdG s’ha integrat en la xarxa “European Chemistry Thematic Network”, ECTN (www.ectn.net), que agrupa a més de 100 departaments de química d’arreu d’Europa. Aquesta xarxa temàtica de departaments de química vol treballar en l’assoliment de la qualitat en diversos àmbits d’actuació com la formació post-universitària per a químics de la indústria, la imatge de la química, la química verda i sostenible, o l’avaluació del nucli de coneixements químics.

Aquesta xarxa treballa en dos projectes que ens semblen especialment interessants: per un cantó, l’harmonització de les estructures europees d’ensenyament superior, i per un altre l'”Eurobachelor”, que és el repensament global de l’actual llicenciatura de química, en un marc d’ensenyament que s’extèn al llarg de tota la vida d’una persona. L’ECTN treballa en aquesta revisió per tal d’oferir estudis relacionats amb la química que tinguin una alta qualitat, que permetin als estudiants tenir bones oportunitats en el mercat de treball químic europeu, i a la vegada els permetin entrar en altres programes acadèmics, per exemple els de doctorat. Finalment, la xarxa dissenya l'”Echemtest”, una prova per permetre a tothom, sigui del món acadèmic, professional o fora de l’àmbit químic, avaluar el seu nivell de competència en la química, tant si han seguit o no cursos formals en una universitat. Un desig comú és de traduir aquest test a les diferents llengües europees, per la qual cosa nosaltres hem proposat de traduir-lo al català.
 
Quan es parla del tren d’alta velocitat, tothom en vol una estació però ningú no vol que les vies li malmetin el territori. El Departament de Química, amb la Facultat de Ciències, ajudarà a aturar a Girona el tren europeu de l’ensenyament superior, posant les vies que calgui i contribuint a dissenyar el seu traçat, sense malmetre el nostre territori comú, que és la UdG. Hi està en joc el procès de convergència amb Europa i l’oportunitat d’assolir una estructura de reconeguda competència acadèmica. Les eines hi són, i les persones (professorat, administració i estudiants) també; així, els anys vinents es poden enfocar amb la il·lusió de saber que Girona pot tenir una Universitat homologada a nivell europeu.