Estudi de competitivitat en projectes de recerca

Ahir a El País hi vaig veure per casualitat un article sobre un estudi de competitivitat en els projectes i+d. S’hi menciona la UdG com a una universitat que està fent un esforç per aconseguir finançametn per la via de projectes i+d. Llegint l’article no queda prou clara la situació de la UdG, així que he anat a la font original, mencionada a El País, i he vist que la UdG ocupa diferents llocs sobre un total de 48:

31 en projectes concedits (p. 282)
33 en finançament total (p. 283)
38 en professorat (p. 284)
3 en projectes sol.licitats per professor (p. 284)
30 en finançament aconseguit (p. 286)
25 en èxit (no lliga amb el 24 de la p. 297) (p. 286)
4 en projectes concedits/professor (p. 287)
24 en percentatge d’èxit: projectes concedits sobre sol.licitats (p. 287)

“Professor” està agafat com a TU+CU+CEU. Això explica que s’estigui prou bé en el rànking de projectes sol.licititas i en el de concedits per professor – ara no s’hi estaria, perquè molts dels investigadors ja són funcionaris. Aquest concepte de “professor” afavoreix les universitats més noves, que tenen ajudants/associats que de juguen el paper de TUs a les universitats més consolidades. Si s’agafés el número actual, la situació segurament canviaria… Jo crec que les dades no són en general gaire significatives, perquè tot depèn de la tipologia de recerca de cada universitat. Potser la dada més interessant és que estem en el lloc 24 de 48 (a la meitat, doncs) en la taxa d’èxit…

Respecte de la UdL i la URV, la urv està 4 llocs darrere nostra en finançament total, i 4 també en èxit. La UdL està prop de la cua en totes dues coses… Curiosament la UJI també està per darrere la UdG…

L’article fa un especial punt en les ciències socials… aquí el rànking de la UdG és força pitjor.