E-recerca: universitat mundial

En un dels meus llocs de referència (Educause), hi ha un interessant article en una de les seves publicacions (en paper i electrònica): Educause Review. En aquest article s’analitza el paper de l’E-recerca, que es descriu així: “l’e-recerca inclou tant l’e-ciència com la recerca no científica, i es refereix a col.laboració a gran escala, distribuïda, regional o global. Sol implicar l’aprofitament de la capacitat dels sistemes d’informació i comunicació, en particular la potència de la computació distribuïda de gran capacitat, i de la gran capacitat d’emmagatzamament distribuïda, estimulada per la reducció de costos de memòria, per tal d’estudiar problemes complexos dins de tot el panorama investigador“.
E-Ciència: JOCS'05 CESCA
En línia amb les idees d’aquesta aportació d’Educause, i també amb les idees esmentades a la darrera edició sobre e-ciència de les Jornades Catalanes de Supercompuatció organitzades pel CESCA, em pregunto si no podríem aprofitar millor la insfrastructura de les nostres Universitats per fer millor recerca de tot tipus. Per exemple, fent servir la gran quantitat d’ordinadors que de nit s’apaguen, per fer càlculs complexos.

Hi ha molt de camí per recórrer. Afortunadament aquest camí no és gaire embardissat.

One thought on “E-recerca: universitat mundial

  1. Nomes dir-te que hi ha un error en la quarta línia d’aquesta pàgina: descriu en lloc de desciu.

    Molt occurrent l’optimització dels PC per fer càlculs complexos.

Comments are closed.