L’actitud, una elecció

Una frase, llegida tot circulant per la carretera Athens-Atlanta:
Your attitude is a choice” – és a dir, la gent és capaç de pensar i
de decidir què vota, amb independència del que li diguin…