Moltes persones encara no són internautes

El Observatorio de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información acaba de publicar, en ocasió del Dia d’Internet, un nou estudi sobre l’ús i perfil de l’usuari d’Internet, en particular amb una anàlisi de l’evolució 2003-2005. Crec que les seves principals conclusions ens han de fer pensar una mica.

Entre les principals conclusions, l’estudi senyala que el correu electrònic, els buscadors, les notícies i la missatgeria instantània són els serveis més utilitzats pels internautes. També conclou que l’ús d’Internet ha deixat de ser un fenòmen jovenil, i que hi ha un fort increment de professionals, persones jubilades i dones (d’aquests tres grups en provindran les incorporacions al col.lectiu d’internautes).

Com a dificultad, l’estudi senyala les persones joves, sobretot estudiants, ja que tenen un ús regresiu degut a la manca d’equipament. Malgrat tot, l’ús d’Internet entre els joves de 10 a 14 anys és 24 punts superior a la mitjana (65% respecte de 41%).