Percentatge de dones a la universitat

Avui els diaris diuen que només hi ha un 15% de catedràtiques d’universitat (CU), quan hi ha un 60% d’estudiants…

En la meva oipinió, no es té en compte que per arribar a CU cal al menys tenir uns 45 anys, avui en dia… i per tant caldrà esperar uns 25 anys perquè el ritme de generació de CU dones sigui dels 60%… Actualment el ritme de generació de CU dones correspon aprox. al % de dones de fa 25 anys… de carreres que donen CU (la proporció femenina de magisteri hi contribueix poc, igual que la d’infermeria… per raons històriques, són carreres amb poc professorat catedràtic d’universitat).

Per postres, pràcticament no es convocquen places de CU des de final de 2001… a la UdG, absolutament cap, des de l’entrada en vigor de la LOU.

Per què els diaris seriosos no fan aquesta anàlisi? La dona està discrimina, això és veritat, però no pas només perquè hi hagi aquesta diferència entre CU dones i estudiants-dones.

2 thoughts on “Percentatge de dones a la universitat

  1. A l’editorial d’El País del dia de Nadal es comenta aquesta dada, dins del marc més general de la diferent participació d’homes i dones als càrrecs de comandament. Tampoc no hi ha cap anàlisi de les raons de la situació actual del número de catedràtiques. Ja veig que els redactors d’aquest diari no consulten aquest blog…

  2. M’he adonat que El País va rectificar l’endemà de la publicació de l’article algun dels valors de percentatges de dones catedràtiques d’universitat. O sigui, no tan sols l’anàlisi era incorrecte, sinó que potser ni tan sols les dades que es feien servir eren les bones.

Comments are closed.