Universitats de referència

Llegint pel cim l’informe de l’UGA sobre l’ensenyament de grau, m’he adonat que les universitats americanes solen tenir un conjunt de centres per comparar-s’hi (“benchmarking”):

(a) Les peer universities, que són les són comparables (crec que la mida importa)

(b) Les aspirational universities, que són aquelles que reconeixen que són millors, i a les quals s’hi volen semblar (moltes vegades són més grans).

En (b) sol haver-hi les universitats de més renom, com per exemple la Univ. California-Berkeley, o Cornell Univ, Harvard, etc. Al menys per a les Univ. de 2n nivell (hi ha un informe anual d’US News & World Report que classifica les universitats). En el cas de l’UGA, les llistes (a) i (b) venen definides pel Board of Regents. Suposo que també es pot parlar de peer i aspirational per a un determinat departament o estudi.