Noves elites

M’ha semblat molt interessant un comentari aparegut a Boing Boing sobre la Wikipèdia i la Col.lectivització del coneixement online:

Projects like Wikipedia do not overthrow any elite at all, but merely replace one elite — in this case an academic one — with another: the interactive media elite.. (“Els projectes com la Wikipèdia no fan fora cap elite, sinó que la remplacen: en aquest cas, substitueixen l’elite acadèmica per l’elite dels mitjans interactius”).

La comunitat de bloggers, la comunitat de navegants Web, la comunitat de gent que es relaciona principalment per e-mail… hi ha noves comunitats que fan servir Internet eficientment pel cim d’altres mitjans. Això pot estar configurant unes noves elites, aquelles que tenen els mitjans (informàtics i de telecomunicacions) i saben fer-los funcionar eficientment.

One thought on “Noves elites

  1. Aquest efecte es el que crea l’anomeda esquerda digital que separa els que aprofiten les posibilitats de la xarxa dels que encara no han entrat de debó, i fent que aquestes diferencies suposin oportunitats diferents per cada segment de la població.

Comments are closed.