Concurs d’Edublogs, a València

La Universitat de València ha convocat la segona edició del seu concurs d’Edublogs per a centres de secundària. Els Edublogs hauran de ser (a) continguts curriculars i/o educatius, (b) activitats i propostes de caràcter: musicals, artístiques o literàries, esportives, ambientals o de solidaritat, i (c) de perspectives professionals

Em sembla força bona aquesta idea de fer-ne un concurs. Això segurament estimularà la creació de blogs entre estudiants i professors.

Potser seria una bona idea fer una cosa semblant a les Universitats. Això afavoriria la discussió d’idees entre estudiants, personal acadèmic i personal d’administració i serveis.

Els americans això ho tenen ben assumit. Fixeu-vos que ja tenen els Edublog Awards, que premien tota classe de blogs. Tenim, doncs, molt de camí per recórrer.

Ja vaig dir-ho fa uns mesos aquí mateix: tothom i totes les estructures hauria de tenir un blog.