domini cat: oportú? convenient?

Aquests dies està sortint la notícia que apreixen els dominis “.cat”. Naturalment qualsevol proposta que permeti mantenir una cultura és totalment positiva.

Em pregunto, però, si això és gaire oportú per a una Universitat. Avui el Diari de Girona publica (el web fa dies que ho diu) que la UdG tindrà el domini “udg.cat”.

Hi ha diversos problemes. Què vol dir “tenir un domini”? Vol dir que a partir d’ara tota la divulgació de les adreces de web i e-mail relacionades amb la UdG seran “.cat”? Vol dir que malgrat que s’hi accedeixi per la via “udg.es” els navegadors respondran “udg.cat”? Quan algú faci una consulta dns inversa i resolgui una ip de la xarxa de la UdG, respondrà “udg.cat” o “udg.es”? A més, si “qui paga, mana”, i qui paga la connectivitats de Rediris (no pas de Girona a Barcelona) és el MECD, què hi diran?

Jo proposo una solució. Les universitats no haurien de ser relacionades amb el territori físic , ni tan sols amb un territori lingüístic o cultural. No seria molt millor pertànyer al domini temàric “.edu”, és a dir, el de l’educació superior? No volen ser les universitats (i en particular la UdG) internacionals?

Més anglès (llengua franca), més idiomes moderns, més cultura, menys localisme. I per cert, el domini udg.edu ja fa temps que funciona per al web de la UdG (http://www.udg.edu), però no s’ha acabat mai d’activar per als diferents servidors de la UdG. Caldria fer una aposta decidida per fer servir, com a principal nom de la UdG, i com a imatge seva, el domini “.edu”. El “.cat”, secundari. I el “.es”, tercer, per compatibilitat amb la stiuació actual.

En tot cas, seria interessant que s’hi pensés una mica.

I molt important, és molt més important, més que no pas el nom internet, el que diu el propi web. Continguts de qualitat, utilitat, usabilitat, rellevància, actualització, etc.

2 thoughts on “domini cat: oportú? convenient?

  1. Els que ens dediquem a formar universitaris en les TIC ens trobem cada dia amb estudiants internautes que no tenen cap mínima noció del significat dels dominis, no que els dominis permeten, a primer cop d’ull identificar una referència concreta de la web que es ol consultar.

    Uns del dominis més utilitzats són els territorials (.es, .fr, .de,…) i aquests normalment són reconeguts. El famós .COM moltes vegades es desconeix que té un component Comercial o que el .ORG està reservat a organitzacions. És important que s’utilitzin els dominis en el marc que realment pertanyen, exceptuant excepcions simpàtiques i ben trobades (com el domini de l’ajuntament de Girona: ajuntament.gi). Però, com que això no sempre és així, porta fàcilment a que, en general, molta gent desconegui realment el significat del domini .CAT tot i que ha estat portada en molts diaris.

    Disposar de l’accés .CAT a qualsevol pàgina catalana actualment ha de ser un acte de reivindicació de la cultura catalana, però no per això s’ha de convertir en el domini troncal de la pàgina.

    Jo també soc partidari d’utilitzar en les universitats el domini temàtic que li és adient i, per tant, que el .EDU (que internacionalment reconeix les pàgines d’educació) sigui el domini principal més enllà que l’accés es pugui produir a través del .CAT (si és una institució que promou l’ús del català) o el .ES (si és l’únic territorial que situa actualment la institució).

  2. Be, hi ha un posibilitat a considerar, i es asociar el domini .edu a tota l’activitat propia de la universitat, i focalitzar l’us de .cat a l’activitat de projecció de continguts en català.

Comments are closed.