El contingut, una excusa perquè la gent en parli

M’ha agradat el que diu Doublas Ruskoff en un article sobre la Moneda Social:

Those of you who think you are creating online content, take note: your success will be directly dependent on your ability to create excuses for people to talk to one another. For the real measure of content’s quality is its ability to serve as a medium.

(Si penseu crear continguts en línia, penseu que el vostre èxit dependrà directametn en la vostra capacitat de crear excuses perquè la gent es parli entre ella. Perquè la mesura real de la qualitat del contingut és la seva capacitat de servir com a medi.)