La màgia, recurs educatiu

El suplement d’educació d’El País de dilluns 27 de gener publica un reportatge sobre la utilització de la màgia (millor dit, de la matemàgia) per a l’ensenyament de les matemàtiques. 3diamants

El reprotatge exposa el valor de la màgia per a l’educació, encara que senyala que a la secundària sembla més fàcil de fer-la servir que no pas a la universitat.

El País recull algunes de les inciiatives de les Universitats per divulgar l’il.lusionisme, sigui com a forma d’espectacle o com a forma de comunicació. Entre les que s’hi mencionen, no hi ha les de la UdG, ni segurament moltres altres que s’organitzen. A la UdG hi ha un curs d’estiu de Magia, Il.lusionisme i Comunicació.

M’ha agradat força l’activitat de mitja hora que munta, primer fent jocs i després explicant-los (sempre jocs matemàtics). Potser n’haurem de prendre exemple per millorar la imatge de la ciència entre els estudiants de secundària.

El protagonista del reportatge menciona la seva admiració per en Martin Gardner (no tan sols divulgador científic sinó també mag), editor de la secció de Jocs Matemàtics de Scientific American durant molts d’anys.