MacFeines, McFeines

Algunes de les idees que dóna Anthony Giddens en el seu article a El País de 10 d’abril són discutibles. Però hi he trobat alguna cosa interessant, com la definició de MacFeines i McFeines, és a dir, feines en l’àmbit de la informàtica (ben pagades, satisfactòries) i feines a McDonald’s (mal pagades, insatisfactòries, sovint temporals).

Algunes frases interessants:

“Els països que no ampliïn radilcament la seva educació post-secundària senzillament no seran competitius en l’economia mundial, ni podran lluitar contra els problemes de l’exclusió social i del benestar”.

“L’educació superior és vital, perquè ajuda a transmetre uns valors més amplis de cosmopolitisme i ciutadania”.

“La demanda de mà d’obra no qualificada s’està esgotant”.

L’autor proposa que, un cop acabat el període universitari, quan es guanyin diners es dediqui part del sou a oferir beques als futurs estudiants que procedeixen dels sectors més desafavorits. Sembla que a Austràlia ja n’hi ha un de semblant.