Script teaching

En una entrevista de l’Atlanta Constitution and Journal de finals d’estiu (18/9/2005), l’entrevistat es queixava del sistema de l’anomenat script teaching, un mètode que fa que tot l’ensenyament sigui cronometrat i guiat, perquè porta a entrenar als estudiants en lloc de fer-los generar preguntes i dubtes. Aquest mètode s’aplica en alguns casos a l’educació de les classes més desafavorides. Aquesta sistema comporta haver de passar tests, que solen causar un bon stress entre els estudiants que tenen pocs recursos educatius al seu abast.
Em pregunto si alguns dels sistemes d’ensenyament superior tenen alguna cosa a veure amb l’script teaching, perquè molts d’exàmens són de tipus test. A vegades ho sembla. Els exàmens de tipus test són més fàcils de corregir (ho fa un lector òptic), però no sé pas si reflexen prou bé el que sap un estudiant. Seria bo que la universitat (i l’ensenyament primari i secundari també) ajudés als estudiants a relfexionar, a criticar constructivament, i a opinar.