Virtualització computacional

10 cèntims de dòlar per hora!! Aquest és el cost que l’empresa Amazon estima que costa fer servir el seu immens poder computacional en el marc d’un entorn virtualitzat. D’això en parla la revista Nature a finals de Novembre: http://www.nature.com/news/2006/061127/full/444528a.html

Ja n’havia sentit a parlar fa temps, però és el primer cop que veig que realment s’intenta seriosament fer servir les possibilitats computacionals de granges d’ordinadors destinats a tasques específiques (no només Amazon, també Google hi ha pensat!). La novetat d’Amazon és també que és força barat i que serà fàcil de fer servir. De fet, jo hi afegeixo que és força més barat que no pas calcular al Centre de Supercomputació de Catalunya.

Una mica és com el famós projecte Seti at Home, o els projectes de càlcul distribuït que se’n deriven dins de Boinc: tal com diu el seu web, “T’apassiona la recerca d’intel·ligència extraterrestre? O més aviat et decantes per la climatologia? Potser millor col·laborar en projectes de recerca proteínica i de medicaments? També pots buscar ones gravitacionals. Tot això i més és el que t’ofereixen els diversos projectes BOINC.”

De moment el servei d’Amazon no està pas disponible per a tothom, sinó que està en proves. Quan puguem nosaltres el provarem. El laboratori de simulació tindrà una nova embranzida. Un veritable Centre Virtual de Supercomputació de Campus.