El divendres no hi ha correu (electrònic)?

A l’edició de diumenge 4/11/07 del suplement Negocios d’El País, hi ha un petit reportatge sobre empreses que fomenten l’ús del contacte interpersonal o telefònic dels seus treballadors. Ho fan prohibint (no pas del tot) l’ús del correu electrònic [no essencial], per exemple el divendres.

No acabo d’entendre aquesta iniciativa, si no és el marc d’una societat on les relacionsinterpersonals són molt baixes. Però fer servir el correu és molt convneinet. Per què no s’atura els SMS? Per què no el mòbil?

Sí que és veritat és que el correu electrònic es fa servir a vegades per establir un diàleg (suposo uqe els SMS també), que si es fa a nivell de contacte personal és molt més ràpid. Un inconvenient, però, és que no queda registrat. Fer servir el correu electrònic permet gaurdar les converse i la ifnormació uqe s’ha anat generant – d’alguna forma, tenir l’anomenat lifeblog (blog de la vida).

El problema no crec que sigui evitar l’e-mail el divendfes; el que cal és una formació en el bon ús i en l’ús intel.ligent de les tecnologie de la informació.

One thought on “El divendres no hi ha correu (electrònic)?

  1. Comene7a per crear una plantilla a pairtr de la plantilla que vulguis que ens posa a la nostra disposicif3 la web de blocat, i ves-la modificant per veure com afecten les modificacions a la visualitzacif3 de la pe0gina. Examina el codi i mira d’identificar que8 fan les instruccions que hi surten. Vaja, jo comene7aria per aqued abans de posar-me a crear plantilles de zero que despre9s a saber si les podre0s fer servir en el teu bloc.Salut.

Comments are closed.