El Programa CERCA: descapitalització de les Universitats catalanes?

El Programa CERCA (Centres de Recerca de Catalunya) és, segons els web de l’AGAUR, un programa impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya per agrupar, coordinar i visibilitzar les activitats dels centres i instituts de recerca independents creats durant els darrers anys i que fins ara no disposaven d’una institució comuna.  També diu aquest webg que el Programa CERCA és la primera línia d’actuació de la futura agència nacional de recerca, que crearà el Parlament de Catalunya i que tindrà el mateix rang institucional que les oficines i consells equivalents d’altres països del nostre entorn.

Llegint l’entrada de l’Enric Canela en què comenta un article d’Expansión,  he pensat en aquest Programa. Aquests centres estan fent bona feina, i són un nucli de relació emergent entre universitat i sector productiu. De fet, selecciones força bé el seu personal investigador. El problema és que en treuen de les Universitats, i aquestes es descapitalitzen d’alguns dels seus millors elements.

El problema és que les Universitats no han sapigut, en general, dur a terme una política de personal acadèmic que els hagi permés dotar-se d’una estructura de qualitat. Les Universitats haurien de sortir guanyadores de qualsevol pols o tour-de-force amb els centres de recerca. Per què, en canvi, els bons investigadors escolten els cants de sirena dels centres del recerca del Programa CERCA? Potser els millors sous i condicions hi tenen a veure, però potser l’entorn dels investigadors no és prou de qualitat.

Cal que el sistema universitari aposti decididament per un sistema de selecció de personal acadèmic (és a dir, docent+investigador) que fomenti la captació de talent i porti a una gran qualitat. Només així les universitats públiques catalanes podran competir amb els centres del Programa CERCA, i sobretot, només així podran respondre a la demanda de la Societat.

Cal començar per aquí. Llàstima que sigui tant difícil! El CERCA no descapitalitza gaire les Universitats. El problema és que les Universitats haurien de saber recapitalitzar-se ràpidament i aprofitar millor les oportunitats.

3 thoughts on “El Programa CERCA: descapitalització de les Universitats catalanes?

Comments are closed.