Govern universitari endogàmic

Avui tinc temps de comentar l’excel.lent article de l’Enric Canela al seu blog, fa pocs dies, sobre el govern de les universitats. El titllo també d’agosarat perquè gosa dir coses que altre gent també pensa i no diu en públic, i pequè proposa solucions, amb les que s’hi pot estar més o menys d’acord, però en proposa, i no són pas gaire dolentes ni complicades.

M’agrada especialment, del seu article, la petició de rendiment de comptes. Per què és tan difícil planificar, executar, avaluar, a la Universitat?. Per què és tan difícil retre comptes? Internament no es fa. Ni gú no ret comptes a ningú. Hi ha alguna avaluació, però no pas rendiment de comptes. Hi ha talent - els seus membres (al govern) se suposa que pertanyen a l’elite intel.lectual. De veritat, no ho entec.

Casualment l’endemà dilluns 26/2/2007 hi havia un article a El País sobre altres tipus d’endogàmia diferents a la de selecció del professorat: no deixar al veí impartir docència en assignatures-frontera, i seleccionar per a càrrecs de govern entre el mateix professorat, que segons l’article no està en general preparat per a la gestió. S’hi proposa, igual que ho fa l’Enric Canela, que el Rector l’esculli el Consell Social entre gent de la pròpia Universitat o de fora.

Ara bé… amb el sistema polític actual, s’ecolliria el rector més idoni? Hauria de ser el rector una persona afí al partit polític que mana en l’àmbit universitari? No és cap crítica a cap partit en particular, només al sistema de govern (català) en què vivim. Sóc conscient, però, que les coses podrien ser molt pitjors.

Més govern: no entenc tampoc el desgavell actual amb el nou marc europeu. És incomprensible com el govern espanyol i les universitats són incapaços de fer les coses bé (per cert, on és l’autonomia catalana?).  S’estan organitzant màsters sense la qualitat investigadora i acadèmica darrere. S’esan proposant graus (amb la seva estructura) en funció d’interesssos corporatius, no pas en funció del que convé realment i per a un nou marc europeu.

Per postres, s’està confonent el marc de Bolonya amb innovació pedagògica. No anem pas bé.

 

One thought on “Govern universitari endogàmic

Comments are closed.