Innovació disruptiva a la Universitat d’Indiana

He llegit a l’Educause Review que la Universitat d’Indiana promou un nou programa 3+1 que permetrà obtenir un títol general de “Graduat en Estudis Generals” a estudiants que provenen dels anomenats “Community Colleges”, que són el tercer nivell (el més baix) a les universitats americanes. El més interessant és que aquests C.C. permeten obtenir crèdits universitaris a estudiants de secundària, així que el títol de graduat pot obtenir-se més ràpidament que no pas entrant a una universitat més clàssica.

L’article d’Educause menciona que “The baccalaureate degree is now a paradox. It is economically valued more than ever because it provides the advantage of a potentially greater lifetime income. However, as described in the PBS 2005 television report Declining by Degrees: Higher Education at Risk, because of students’ diminishing academic effort and institutions’ drive for higher enrollments, the baccalaureate degree has declined in educational value.” O sigui, que el valor que té el títol de graduat va disminuint amb el temps, degut a la necessitat d’incrementar el número d’estudiants a l’ensenyament superior. Això no sembla pas diferent, al nostre sistema universitari.

També s’hi parla del concepte de marca, o “brand”: The impact on state colleges and universities will depend on the value of the individual institution’s “brand.” Indiana University is an excellent brand. State colleges and universities will be competing against that brand, as well as against the convenience and cost factor. Precisament al nostre sistema cada cop més es va a donar valor a la marca d’una Universitat, tal i com vaig comentar en una altra entrada.

 

One thought on “Innovació disruptiva a la Universitat d’Indiana

Comments are closed.