One thought on “La fi de la recerca a les empreses americanes

  1. Miquel,
    tampoc hi ha patrocinis per a cap acte que no sigui per pura publicitat. S’imposa el tu guanyes jo guanto. ÉES el nou model de societat. No em sembla malament sempre que el sistema públic funcioni.

Comments are closed.