Malson científic: errors informàtics que porten a conclusions errònies

La revista Science en la seva edició de 22/12/2006 conté una retractació de diversos articles de determinació estructural de proteïnes mitjançant difracció de Raigs X escrits per Geoggrey Chang (Scripps Institute, San Diego). En diversos estudis es va fer servir un programari desenvolupat pels propis investigadors on, sense adonar-se’n, es van intercanviar dues columnes de dades, la qual cosa va donar lloc a conclusions errònies en interpretar malament les densitats elecròniques d’unes proteïnes.

El primer article erroni data de 2001, Science, i n’hi ha d’altres publicats en altres revistes. Ara s’han retractat tots. L’error el va suggerir un treball de la revista Nature que va obtenir resultats incoherents amb els de l’article de 2001.

Altra vegada es constata una de les bondats del mètode científic: la reproducibilitat. Igual que en el cas del frau de la clonació de Hwang, ara la irreproducibilitat d’unes anàlisis de densitat electrònica han portat a trobar un error, que els propis autors admeten.

No és això una de les grandeses de la ciència, de la raó?

Ah! actualment s’estan revisant les dades de l’article de 2001, i s’estan obtenint conclusions molt millors. Sembla.