Percepció social de la ciència i tecnologia: enquesta en la tercera fase

La FECyT ha presentat la III edició de l’enquesta espanyola sobre la percepciò social de la ciència i la tecnologia.

Malgrat que cal valorar positivament que l’enquesta es faci i que s’hi facin preguntes interessants, realment hi ha coses que no m’acabo de creure.

Mirant la darrera pàgina del diari Alerta de Santander de 31/1/2007, resulta que la gent s’interessa més per temes de ciència i tecnologia que no pas per temes de “famosos”. No sé si creure-m’ho.

Per un altre cantó, mirant la presentació preliminar elaborada per la FECyT, s’observa que respecte de la II enquesta, feta el 2004, hi ha una bona davallada en la percepció de la utilitat real de la formació rebuda durant els estudis dels ciutadans. O sigui, que no tan sols la formació científica en l’etapa de primària i secundària va baixant, sinó que la percepció social és que la formació rebuda no és gaire útil per a l’èxit en la vida. Anem bé…

Seguiré destriant aspectes interessants de l’enquesta, si n’hi ha.

3 thoughts on “Percepció social de la ciència i tecnologia: enquesta en la tercera fase

  1. Unes dades preocupants les que es presenten en aquesta enquesta. Segons una notícia de l’ABC on en parla, la qual anomeno també en el meu blog, la ciència està situada en el lloc 13 dels 18 temes tractats, la qual cosa es reflecteix que no sembla que aquesta tingui gaire importància pels enquestats. Evidentment, cal fer alguna cosa.

  2. Gràcies Miquel. No l’havia agafat. Interessant. Veig que a Catalunya estem menys malament que als altres llocs. Qui no es conforma és perquè no vol.

Comments are closed.