Un pla de la UAB antiendogàmic?

En un reportatge de dilluns 12/3/2007, El País diu que “La UAB busca profesores en el extranjero para renovar su plantilla“. Segons el diari, el sou serà de 20.000 EUR/any, suposo que brut. Es tracta de beques de quatre anys de durada per fer la tesi doctoral, i els becaris hauran de fer entre 45 i 90 hores de docència l’any (és a dir, gairebé la metita del normal).

De fet, la UAB busca doctorands. I només alguns d’aquests esdevindran professors, dintre de 10 anys.

És molt lloable que la UAB faci aquest pla. No es tracta pas de cap idea nova. En altres llocs ja s’havia implementat amb més o menys èxit, com la UdG o la URV. Sempre, però, el col.lectiu frena aquestes accions. I francament, dubto que, dintre de 4 anys, o dintre de 6 la UAB tingui la força suficient per complir el pla. Acabem de tenir l’experiència del Programa Ramón y Cajal, que malgrat que des d’un bon començament era clarament només per a 5 anys, finalment ha calgut tot un moviment complicat d’estabilització.

Es tracta de beques. On és la millora social? Durant aquests quatre anys sembla que el becaris no tincran Seguretat Social ni cotitzaran a l’atur. A més, si s’han de fer 90 hores, una bona part del temps s’ha de destinar a la docència. Quina serà la qualitat de la docència, o la qualitat de vida del becari?

A més, ara hi ha 250 beques, perquè s’han reconvertit moltes places d’associat a temps parcial i col.laboradors. Està bé. I l’any vinent? I l’altre?

Pel titular de la notícia, em pensava que estava davant de la clàssica reconversió d’un problema en una oportunitat. Crec que s’hauria d’haver fet una cosa mixta. Fitxar directament bons investigadors-professors ja formats. Potser ja es farà.

El que està clar és que la UAB té ara l’oportunitat de fer una cosa mig ben feta. Li desitjo molta sort, perquè li caldrà. I si li surt mig bé, segur que destacarà en el mapa universitari. En altres universitats caldrà esperar molt de temps.

3 thoughts on “Un pla de la UAB antiendogàmic?

  1. Aixo que volen implementar es el model dels USA, veritat? A veure si tindran exit i vindra gent ben preparada com alli! En el fons, a l’entorn universitari la competicio es la cosa que s’hauria de buscar. Sino, poca millora hi ha!

    20 000 euros al any a mi em sembla molt be com a beca. Jo vaig viure be amb molt menys, pero no donava classes… 😀

  2. Amb 20000€ estaria molt bé, però malauradament en les negociacions ja s’ha tractat el punt i el sou quedarà equiparat a les beques del ministeri i la Generalitat: més o menys 11000€ la fase de becari i 13000€ la fase de contracte. A més, aquestes 250 places anunciades no són totes pròpies de la UAB, sinó que inclouen totes les convocatòries públiques de l’abril amb les que es pot accedir a una plaça a la UAB.
    Una millora de la competitivitat està molt bé, però sense arrassar amb tots aquells que portem jugant amb unes altres regles.

Comments are closed.