Trens danesos… de LEGO

Dimarts al Parc Leglland hi havia una espècia e Dinamarca amb miniatura… feta totalmetn amb peces de Lego. Fins i tots els trens, com aquests de la foto.