Robots personals educatius

EL Chronicle of Higher Education prota aquests dies notícies curioses i idees novedoses. Hi he llegit que diverses facultats i centres de secundària faran servir robots personals, anomenats “Scribblers”. Han […]