Un PC tipus Lego i un portal d’idees

Gràcies a Slashdot he vist al Dr. Dobb’s Journal iun petit ordinador basat en Linux, totalment problemable, que té diverses funcionalitats mitjançant mòdules que se li connecten: GPS, pantalla, detector […]