A Lyon també volen promoure una bona incorporació dels nous estudiants a la Universitat

ImageHe vist a lrevista de la Université Lumière Lyon-2 que aquesta universitat promou un nou pla per lluitar contre el fracàs dels estudiants de nou ingrès. En particular, hi ha tres mesures:

Durant algunes setmanes els estudiants amb dificultats d’expressió escrita treballaran en grups de qunze persones.

Després de Tots Sants, cada estudiant farà entre una i tres etrevistes amb un professor-tutor. Aquells que tinguin dificultats especials seguiran un programa especial.

Al segonb semestres, es faran grups de 24 estudiants per treballar la metodologia pròpia de la seva carrera.

2008-univ-lyons-2-reussiteAquestres tres inciatives se sumen a d’altres (per exemple, un procés d’acollida), per tal de donar la màxima importància al primer any de la niversitat, i també per permetre als estudiants motivats obtenir el màxim rendiment.

Aquesta notícia es troba a la revista d’aquesta Universitat L2 Magazine. Es bo també conèixer el punt de vista d’una universitat que no sigui ni espanyola, ni catalana, ni anglòfona. En aquest cas s’hi veu que a Lió tenen problemes semblants als nostres.

Per cert, el web de Lyon-2 m’ha semblant una mica diferent dels complexos webs de les universitats catalanes. M’ha agradat especialment la seva voluntat d’oferir informació en forma de podcast. Senzill i efectiu.