-Amb la matrícula a primer, un portàtil: refleixons 2008

ImageAvui m’he adonat que el País va protar la setmana passada que la Universitat de Sevilla regalarà un portàtil als seus nous alumnes de primer curs, prèvia fianá de 100 Euro, i amb una instal.lació de programari de la pròpia Universitat.

Ja fa temps que demanava que les Universitats regaléssin un portàtil. Però francament, crec que s’ha fet una mica tard (a la UdG no se’n regalen encara, igual que a d’altres molts llocs).

En primer lloc, el preu dels portàtils ha baixat molt, i crec que quatre anys són massa perquè la tecnologia no quedi gaire obsolete.

Per un altre cantó, si el portàtil té programari de la pròpia Universitat, segurament comprota restriccions. Potser no és prou útil epr se usat amb total llibertat per l’estudaint.

I finalment, molts d’estudiants de batxillerat ja en tenen. Potser seria millor donar diner per a llibres, que d’això segurament no en tenen pas tants ni hi tenen tanta predisposició.

Crec que el maquinari ja ha assolit uns preus rabonalbes i, igual que l’accés a Internet, no consitueix una escletxa insalvable (i si algú no pot accedir-hi, se l’hi proporciona). En canvi, l’ús social de les TIC sí que comporten una veritable escletxa digital.

Entenc la mesura de màrketing de la Universitat de Sevilla. Però crec que cal accions més innovadores.

I en tot cas, si tots els estudiants tenen ordinador, segun que en fan algun ús i que miloren moltes de les seves habilitats i competències transverals.

One thought on “-Amb la matrícula a primer, un portàtil: refleixons 2008

  1. Potser la solució són els nous miniportàtils que no arriben a 9 polsades. Fins que no surtin, a bon preu, els llibres electrònics o el paper electrònic crec que seria el més adient.

Comments are closed.