Carta Europea de l’Investigador

Divendres hi ha prevista una manifestació a Madrid de diferents col.lectius de joves investigadors per protestar contra les seves condicions de treball. En llegir el seu manifest, m’he trobat amb un document que ja havia detectar, però que no he comentat encara: el Codi de conducta per a la contractació d’invetigadors: carta europea de l’inevstigador. Es pot trobar en aquest pdf (en castellà i anglès) o també en el portal de la Comissió Europea adreçat als investigadors (European Charter for Researchers)

Les recomanacions que es fan en aquseta carta sçon força interessants, i algunes toquen temes que les Univessitats tenen poc regulats en general. A la Universitat de Girona no ens hem adherit encara a aquesta carta, però espero que ho pgouem fer en un futur ben proper.

Precisametn he vist avui 28/2/2007 a El País que la ministra Cabrera proposa un substancial increment dels sours dels investigadors predoctorals. Sempre és una bona notícia (electoral) veure que els joves investigadors tindran una remuneració més digna. Em pregunto, però, com es pagarà, i si això no anirà acomapanyat d’una reducció de beques. Seguirà la política catalana de recerca aquets passos (suposant que la proposa de la ministra acabés materialitzant-se, és clar!)? Seguiran les universitats amb política pròpia de becaris/contractes de recerca predoctoral aquests passos, si estan mig afogades pressupostàriament?

Fins ara a la campanya electoral se n’ha parlat poc, d’Universitats i Recerca. Ara se’n sent alguna cosa. Però pensant-ho bé… perquè és així, per què s’hi dóna tanta importància, no tenim un Estatut i un Govern a Catalunya?

En relació a aquest tema, he vist també a El País que s’ha organitzat una manifestació contra el Procés de Bolonya. En aquesta notícia, l’ex-rector de la UPC afirma que l’objectiu de la reforma “es formar capital humano y no ciudadanos ilustrados y críticos“. Francament, no crec que sigui així. Sóc crític amb algunes de les coses que es fan relacionade amb la reforma, però també hi ha coses bones, com la valoració de les competències transversals i les habilitats comunicatives. Com passa sempre, hi ha avantatges i invonvenients, i no és pas fàcil separar-les.