Ciència ciutadana

ImageThe Scientist parla de la creació d’una xarxa popular de ciutadans que fan de científics, per tal de fer observacions, recollir dades i compartir informació sobre el canvi climàtic. L’article comenta també d’altres experiències que fan servir la Internet d’una forma eficient i intel.ligent per crear coneixement.

És una mica diferent del clàssis científic amaterur, generalment naturalista, que quan trobava alguna cosa interessant ho reportava a un científic acadèmic. En aquest cas, les xarxes ciudadanes estan promogudes per diferents grups universitaris.

Segurament seria una idea interesasnt a importar, que segurametn seria força aplicable a la relació secundària-universitat.