El català i el Rombicuboctahedre

Image24 cares, 48 arestes, 26 vèrtexs té el Rombicuboctaedre, un poliedre sòlid dual d’un altre d’arquimedià (veure Mathworld). Els duals dels sòlids arquimedians es diuen catalans, en honor d’Eugène Catalan, un matemàtic Belga del Segle XIX. Són més complexos que no pas els platònics (cub, tetraedre, octaedre, icosaedre i dodecaedre).

M’agradaria trobar una molècula estable que tingués aquesta forma, amb un carboni o altre element (o combinació) en cada vèrtex.

Divendres en vaig parlar a la xerrada que vaig fer als Premis Blocs Catalunya. És divertit lligar llengua i ciència.

Rectificació 20/3/2011: més que a aquest dual arquimedià, m’hauria d’haver referit a l’icositetrahere pentagonal, de 24 cares i 38 vèrtexs, ja que les cares són totes pentagonals, i només alguns vèrtex tenen 4 arestes. Veure l’article corresponent a la wikipedia.