El que se sabia ara ho diu la revista Nature: ineficiència

De l’estructura investigadora a les nostres univesitats i centres investigadors ja n’he parlat moltes vegades. Ara la revista Nature esmenta la dificultat de fer ciència a Espanya si els professors universitaris i el CSIC segueixen en el model funcionarial.

És lògic que Nature digui això, primer perquè té bona part de raó, i segon perquè el model universitari i de recerca anglès és força diferent, igual que n’és la forma de contractació laboral.

Estic d’acord amb el que diu Nature: “University professors and CSIC scientists alike are civil servants with total job security. As a result, hiring at any level is desperately slow, the hiring of foreigners is difficult, and it is almost impossible to offer anyone a competitive package of salary and research money.”

El problema no és el sistema funcionarial, sinó que és “de facto” l’únic existent i que als funcionaris és difícil donar-los incentius.

Em fa una mica de ràbia, però, que Nature no s’adoni que “Spain” no és una sola cosa. Els nous centres de recerca, fora del CSIC, són més àgils, com reconeix la revista. Però no s’adona que a Catalunya n’hi ha molts, i que és el programa català ICREA qui ha comportat el reconeixement en forma d’importants premis. Nature això no ho sap i ho atribueix a “Spain”. El problema no és a Madrid, sinó a casa. Hem d’explicar-nos millor.

One thought on “El que se sabia ara ho diu la revista Nature: ineficiència

  1. Miquel,
    Coincideixo amb tu en què a Catalunya existeix un model que en molts casos és digne d’elogi, ICREA i alguns centres, i que el Govern espanyol està intentant impulsar des de què Salvador Barberà va ocupar la secretaria general de Política Científica. Malauradament el desgavell del govern espanyol va provocar que el canviessin, no estic fent crítica a Marcellán, el que vull dir és que aquests canvis van frenar moltes coses.
    El que es ben cert és que aquest model s’està copiant a moltes comunitats autònomes i que no té res a veure amb el CSIC. Amb tot, això és encara minoritari malgrat l’innegable esforç que estan fent des de la FCR i del comissionat per impulsar ICREA. Avui per avui, la màxima font d’ingressos per a recerca provenen de l’Estat.
    A mi també em fa ràbia que Nature no se n’adoni que Spain no és una sola cosa, però estaràs d’acord amb el meu comentari amb que aquest article està escrit des de Madrid amb uns interessos molt clars.

Comments are closed.