Embolica que fa fort

Image

La publicació per part del Ministeri corresponetn de la llista de professions relacionades amb els nous graus crec que porta a la confusió. Regular professions deu ser un tema complicat, i per això hi ha tantes dificultats amb les enginyeries.

Gràcies al decret m’he adonat que ho mateix estic implicat en dues professions: químic i professor d’universitat. La primera, regulada pel Ministeri d’Indústria, i la segona, regulada pel de Ciència i Innovació (tampoc sé si exactament aquesta és l’expressió correcta – regulada, teledirigida, orientada o filutapicada).

Em fa gràcia que les professions de físic i químic estiguin relacionades amb Indústria, mentre que la de biòleg està relacionada amb Ciència i Tencologia. Els geòlegs estan reconegut pel Ministeri de Medi Ambient, i la professió de matemàtic no existeix. Tampoc no existeix la professió regulada d’ambientòleg.

Serà difícil explicar a la Societat que amb la mateixa durada d’estudis, alguns donen unes competències d’un tipùs iun altres estudis dónen més competències professionals. No es diu “a igual feina, igual salari?” doncs aquí seria “a igual durada d’estudis, igual nivell de competències”… o s’està donant la raó a qui critica l’estructura dels nous graus. Com podem explicar això clarament als pares, futurs estudiants, avis, gent del carrer… Ahir mateix uns amics em deien que tenien clar que a partir d’ara caldrà un màster per assolir una competència professional, i que caldrà pagar-lo a preu real. És la desinformació existent, espero que entre tots poguem esclarir les idees, pel bé de la Univeristat Pública.

Realment és possible que l’accés a la funció pública, amb uns estudis de 4 anys,s igui al nivell A per als graduats en química i al nivell B per als graduats en infermeria? Ho trobaria molt injust.

Embollica que fa fort.