La seriositat en l’avaluació per parells / Peer Review

El Peer Review ha quedat una mica tocat després de la polèmica per l’acceptació i posterior retirada d’un article a Proteomics (fa poc en vaig parlar). Ara el THES tracta el tema, amb algunes manifestacions de l’editorial implicada (Wiley-Interscience)

Fer de revisor d’articles és una feina dura i que no té recompensa directa. Fer d’investigador (2.0?) porta molta feina, i el dia té 24 hores (semblant a la Maruja 2.0), així que només es pot fer bé de revisor d’algun petit número d’articles. Però com que hi ha un fort creixement de publicacions enviades, i el número de persones disponbiles no creix gaire, llavors els processos de revisió poden quedar afectats negativament.

No sé si aquest és el cas, com Proteomics afirma. Fer bé de referee costa. Pensant-ho bé, em preocupa que això també afecti al procés de revisió de sol.licituds d’ajuts, beques, etc.

One thought on “La seriositat en l’avaluació per parells / Peer Review

  1. Aquest desembre del 2007 al IEEE Intelligent Systems en Peplluís de la Rosa ha publicat un article proposant una alternativa al peer review. És un article molt interessant: Selecting Scientific Papers for Publication via Citation Auctions.

    Salut!

Comments are closed.