L’educació superior com a conversació virtual

El diuemnge al matí, en un dia de tardor, permet repassar una mica materials pendents. Avui m’he adonat de l’interès d’un aticle a la revista electrònica Educause Review, de set/oct 2008, sobre l‘educació superior com a conversació virtual.

En l’article Higher Education as Virtual Conversation, s’hi diu

Even the most inventive instructor has the occasional disaffected student who simply refuses to engage. But outside the classroom, that same student who refuses to engage in classroom discussion may well be deeply involved in social conversations, politics, or other communities. Although the barrier between inside and outside the classroom has been difficult to overcome, new social media forms today are starting to break down that barrier and enable dialogue. The participatory culture offers exciting new opportunities to pull learners into conversations and turn passive, knowledge-receiving students into active, knowledge-making student.

Sempre hi ha una relació entre el comportament d’una persona en el món real i en les xarxes socials, però no necessàriament ha de ser la mateixa.

No són les xarxes socials un pas intermig cap a un món virtual com Second Life? De fet, a les xarxes socials és ben factible crear-hi múltiples identitats. No és pas gaire difícil bastir una personalitat força diferent de la real (perdó. què vol dir “real”, la de la vida diària?).

La distància entre l’aprenentatge a l’aula i l’aprenentatge a la vida va disminuint. L’article parla dels mitjans digitals socials, contraposats als tradicionals:

But what is “social media,” exactly? It helps to think of other models of media in contrast. The broadcast media model, probably the most familiar model, allows for one-way communication between a large broadcasting company (e.g., radio, television, newspaper) and an audience. In this model, there is no opportunity for conversation because only one party has the ability to speak. Contrast this model with more recent forms of communication available via the Internet. Blogs, for example, give a writer (or group of writers) the ability to distribute information just as a broadcaster would do, but with an important addition: the comment feature. Blog readers can engage with the writer, ask questions, and leave comments and critiques. Social media gives both the producer and the consumer a voice.

Ara que hi penso, no se m’havia acudit crear una personalitat bastida als voltans de les xarxes socials, o un avatar Second Life que participés als Premis Blocs Catalunya (m’adono que les bases espcdifiquen que es demanarà identificació del món real, però). Hagués estat divertit, potser algú ja ho ha fet, millor dit, segur que algú ho ha fet.