Les tesis doctorals a Internet, qüestionades

ImageHe llegit al Chronicle of Higuer Education que alguns àmbits universitaris amercans no estan pas gaire d’acord en publicar lliurement les tesis doctorals a Internet. Això és especialment rellevant en l’àmbit de “tesis d’ecritura creativa” (writing).

A casa nostra cada cop hi ha més tesis doctorals dipositades al TDX (tesis doctorals en xarxa). En el cas de tesis doctorals de ciències, moltes vegades el que es publica a la tesi doctoral és més un resum general i una visió global dels articles originals que s’han anat publicant al llarg de tres o quatre anys, més que no pas contingut original. En altres casos, la distribució digital d’una tesi la pot fer molt més coneguda, segurament.

La nostra societat del coneixement comporta però nous reptes i problemes, i el que senyala el Chronicle n’és un. Caldrà seguir la seva evolució.