Maternitat i ciència

ImageHe vist a The Scientist que s’ha publicat un llibre sobre Maternitat i Ciència, per Emily Monosson. Aquesta doctora té un web sobre el tema. En la introducció que aquesta revista hi fa, s’hi diu

She notes that in the 1970s, women earned only 17% of the doctorates awarded in science and engineering. Today the figure is around 45%. However, women continue to be underrepresented in the highest tiers of scientific employment, and are more likely than men to work part-time or to leave science altogether. Monosson closely examines this phenomenon, dubbed “the leaky pipeline.”

Realment el número de dones que obtenen el doctorat, també aquí a Catalunya, s’apropa a la meitat, si no l’ha superat ja (hauria de consultar les darreres estadístiques). Segueixo preguntat-me, però, què vol dir “treballar a temps parcial com a científic”. Millor dit, segur que es pot fer bé com a científic a temps parcial. Però és difícil competir amb els que ho fan a temps complet. De fet, un professor universitari es troba en aquesta situació quan ha de competir amb els investigadors que no fan docència, per exemple els del CSIC, els ICREA o els Ramón y Cajal, cosa que ja ha comportat algun problema als grups de recerca universitaris.

En tot cas, que apareguin llibres que recolzin la compatibilitat entre ser mare i ser científica és molt bo, i avançar cap a la igualtat també ho és (per què en un món racional cal encara avanár i encara no s’hi és?)

Un altre paràgraf del reportatge, de Vanessa Fogg,

It is often said that motherhood is not for the faint of heart. The same could be said for a career in science. The debate over what causes the leaky pipeline, and remedies to address it, rages on. The pace of institutional and cultural change can seem glacial. In the mean-time, scientists who are also mothers can find support by sharing their stories with one another. Monosson’s book provides a valuable medium for doing so. As one woman writes in the opening pages of Motherhood: “In the final analysis, every woman finds her own way. It’s just good to know that none of us is alone.”

Ostres! es compara la duresa de la maternitat amb la duresa de la professió de científic/científica.

Motherhood, the Elephant in the Laboratory: Women Scientists Speak Out. Emily Monosson (Editor). Cornell University Press, Ithaca, 2008. 232 pp. ISBN: 978-0-8014-4664-1. $25.00.