Metaestructures de recerca a les Universitats

Image

Gràcies al blog de l’amic Enric Canela ha vist que a la Universitat de Lleida s’ha crear l¡Anella de Recerca a Lleida (notícia de l’Avui). A la UdG no hem creat una estructura formal com aquesta, però en el Pla estratègic 2008-2013 s’hi esmenta l’Arc de Recerca de la UdG, format per la UdG estricta, el Parc Científic i tecnològic, i diversos centres de recerca participats per la UdG.

En relació a aquesta notícia, és bo com cada Universitat anomena al seu “Grup d’estrcutres de recerca”.

UdGL: Anella de Recerca

UdG: Arc de Recerca

UAB: Parc UAB de recerca

Segurament hi ha altres noms per a les altres universitats. Cada cop més la imatge d’una universitat no és pas només la del seu àmbit estricte d’actuació, sinó la seva i la de lles seves circumstàncies, de la seva presiència a Internet, de l’activitat institucional, de l’ús de les xarxes socials per part dels seus membres…

La Universitat canvia, igual que canvia la Societat. Per això es defineixen aquestes metaestructures investigadores.

One thought on “Metaestructures de recerca a les Universitats

  1. Miquel,
    El que heu fet vosaltres em sembla que és excel·lent, com saps, ho vaig seguint. En pocs anys es notarà molt. Cal aprofitar aquest moment de crisi per donar el salt.
    El model econòmic vigent ha mort. El que intenteu implantar és el que ha de generar la nova economia. Estic convençut.

Comments are closed.