Nous temps per a les universitats europees (algunes)

ImageL’Alfonso Arias ha escrit una interessant entrada sobre ela mals temps que semblen córrec per a les universitats europees… En unsmoment de contenció de la despesa pública, les universitats hauran d’optimitzar els seus recursos. De fet, Arias parla sobre els nervis de les universitats.

No és pas fàcil per al personal acadèmic de les universitats que ha assumit càrrecs de responsabilitat als rectorats, acostumats a increments constants de pressupsot en els darrers anys, veure ara com les aportacions públiques al funcionament del sistema universitari es redueixen. No és pas fàcil tampco com els investigadors d’àrees no tècniques o poc vinculades amb el món de l’empresa facin convenis, transfereixin els resultats de la recerca, o jugin en processos d’innovació. Aquestes coses demanem temps, i a més no tots els àmbits de coenixement tenen una transferència fàcil. Ni tan sols la química: molts de processos fonamentals químics no són directament aplicables a una innovació que representi ingressos raonables per a una universitat.

El Procés de Bolonya ha introduït, degut a la confusió amb què s’està ingroduint i a la manca de consens, una fressa considerable al funcionament normal de les universitats. la gent de la Universitat és capaç de treballar en situacions complexes, però ptoser aqueset cop se n’ha fet un gra massa, en començar la casa per la teulada (màsters en lloc de graus).

Més encara, la indefinició del sistema universitari espanyol, amb unes competències complicades entre estat central, autonomies i les pròpies univesriatts, complica la situació. Des del meu punt de vista, una política ha de prevaler sobre les altres: la de retenció i captació de talent. Amb gent bona, amb més o menys recursos, hi haurà una bona formació acadèmica dels estudiants, i hi haurà una bona recerca, entesa genèrciament com a sinònim de creació del coneixement, la seva transferència i la innovació.

Les Universitats tenen una gran responsabilitat. Saber administrar òptimament els recursos que puguin tenir amb l’objectiu de tenir talent ha de ser un dels seus pensaments motors.