Open-access a les revistes de l’American Chemical Society

En relació a la xerrada de l’Ignasi Labastida de divendres sobre accés obert a la informació de la uniersitat, que ja vaig comentar , he llegit a Chemistry World que l’American Chemical Society proporcionarà a partir d’ara una nova política d’accés obert a les seves publicacons.

És un pas molt important en la direcció que proposava Labastida, en la direcció de tenir accés al coneixement generat a les Universitats. Com ell deia, els investigadors, quan ens accepten un article per ser publicats, estem tan contents que no mirem gaire què diu el full de transferència de drets d’autor. Jo, ho confeso, no ho faig.

La nova llicència de l’ACS permetrà crear vincles a parts del document, poder-los indexar molt millor, s’hi podria fer mineria de dades, copiar i redistribuir (per a usos educacionals i sense ànim de lucre).

Sembla que això resoldrà el conflicte amb algunes agències finançadores com les d’Anglaterra.

Crec que això només és un dels primers passos en aquesta direcció. Cal fer esforços per comprendre millor el moviment d’accés obert, tot mantenint polítiques de qualitat en la recerca i en la seva publcació.