Processadors Cell en una tarja de PC?

ImageHe llegit a una entrada de Slashdot que es podrà disposar de les CPU Cell (de la Playstation 3) mitjançant una tarja per a PC. De moment ho fa Toshiba per tractar video comprimit, però espero que aviat es faci servir com a tarja de càlcul que permeti multiplicar les capacitats (ja prou elevades) numèrique dels actuals ordinadors personals.

Cada cop més els científics computacionals ens cal potència. De fet, som fent amb necessitat infinita de potència, ja que com més en tenim, més en volem. En el meu cas, doblar la mida d’un sistema (molecular) implica aproximadament multiplicar per 8 la potència que cal.