Quin és el cost real de la matrícula d’un estudiant universitari?

Avui a El País, suplement Cataluña, hi ha una entrevista amb en Ramon Folch, president del Consell Social de la UPC. Entre altres respostes, sobre el cost real de la matrícula d’un setudiant, diu

P. ¿Cuánto cubre la matrícula del coste total de un alumno?

R. El 17% o 18% en la UPC. Es poquísimo, los estudiantes deberían ser conscientes de que reciben un servicio casi regalado.

P. Propone que las universidades capten más recursos privados y por matrículas ¿Cuánto deben subir estas partidas?

R. Un estudiante cuesta entre 5.000 y 6.000 euros por curso. Ése debería ser el importe de la matrícula, al que se aplicaría una escala de detracciones. La primera, según la renta familiar; la segunda, por su capacidad o currículo, y la tercera, según dónde esté su vivienda habitual. Así, los buenos estudiantes de extracción modesta podrían tener una exención del 100%, incluso una especie de beca salario. Pero los que tiran a mediocre y son de familia acomodada pagarían religiosamente el importe íntegro. La legislación actual impide esta fórmula.

No estic pas gaire d’acord en què aquest sigui el cost. Quina és la funció de la universitat? Al menys triple: docència recerca i relació amb la societat. Però això no ho ha de pagar pas tot l’estudiant. Aquest només hauria d’estar relacionat amb el cost d’agefir aproximadament el component docent a una estructura purament investigadora com el CSIC o un institut del CERCA. És clar que això voldria dir que tots els professors fan recerca efectivament.

En la meva opinió, un professor normal hauria de destinar a la docència com a molt la meitat de la seva jornada. de tota l’estructura administrativa d’una unviersitat, podríem dir que uns 2/3 es destinen a l’apartat docent, igual que edificis, etc. Llavors, potser el cost d’un estudiant universitari no és de 6000, sinó forá menys. Llavors, la matrícula que actualment es paga ja en cobreix una part substancial.

Tot és discutible, i segurament persones molt millors en comptabilitat pública hauran fet aquesta anàlisi. Però fent un capmàs deu ser això.

1 thoughts on “Quin és el cost real de la matrícula d’un estudiant universitari?

Comments are closed.