Torna la webometria

ImageReopassant les notícies de vacances m’he trobat una notícia d’ABC del 8 d’agost, que després he vist que comenta l’Enric Canela al seu blog: el darrer informe de Webometria. Ja n’he parlat altres vegades d’aquest informe, però voldira esmentar el comentari que fa ABC:

En este sentido, las universidades catalanas, «que deberían estar mucho más arriba en la clasificación, por encima algunas de ellas incluso de la Complutense, se ven penaliza-, das por la falta de un dominio unificado ¿afirma Aguillo¿, ya que muchos de sus departamentos operan bajo el dominio “.edu”, otros con “.cat”, y otros finalmente con el dominio español “.es”… Esto confunde a quienes buscan en sus web información de todo tipo, tanto estudiantes como profesores o investigadores de postgrado de todo el mundo. Las autoridades competentes deberían unificar estos dominios». Consultar el ranking completo:

Em sorprèn agradablement que, per una vegada, ABC no aprofiti i faci un comentari assenyat. No diu que tothom hagi de tenir un docini “.es”, sinó que cal tenir-ne només un.

Des d’un punt de vista de màrqueting crec que té raó. La història, però, és complicada, i no és fàcil navegar entre els partidaris dels tres dominis d’alt nivell .es, .cat i .edu. A la Universitat de Girona mateix, l’any passat s’hi va veure una certa discussió sobre aquest tema, al Consell de Govern, que finalment va acabar amb una votació ajustada a favor del domini .edu.

El que importa, doncs, és que un cop decidit un domini, es faci servir, es faci servir bé, i que els buscadors no trobin els altres dominis. Caldrà que passi un temps.

I de totes formes, tampoc estic pas tan segur que els rànkings com el de webometria tinguin cap importància espcecial, a part de senyalar tendrències. I tenen deficiències, tal com he senyalat en alguna altra ocasió.

2 thoughts on “Torna la webometria

  1. Perdó, havia posat Ramon en lloc d’Enric, ja ho he corregit. Les vacances m’has trastocat una mica.

Comments are closed.