UDIMA

ImageEs va crear fa un parell d’anys la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). Aquesta nova universitat, aprovada per l’Asamblea de Madrid el juny de 2006, és privada i està promoguda pel Centro de Estudios Financieros (CEF). Desconen una mica el context d’aquesta nova Universitat, però trobo força lògic que s’hagi creat. El pastís de l’ensenyament no presencial és gros, i el que és estrany és que no existís encara.

Jo crec, però, que totes les universitats haurien de ser presencials i no presencials. No hi ha res absolut, i tot l’ensenyament, sobretot en el nou marc de Bolonya, té components presencials i no presencials. Donada la important baixada d’estudiants en primera formació (provinents del Batxillerat), segurament una bona font de nous estudiants és l’ensenyament no presencial, la formació al llarg de la vida. Res de nou. Però la nova UDIMA m’ho ha recordat.

Veig al seu web que ja tenen cinc títols de grau nous homologats. totes de l’àmbit de les ciències socials. És curiós que el seu web digui UDIMA iniciará su actividad docente a partir del curso 2008 – 2009 con 5 títulos de Grado: Què han fet fins ara?