Algorismes quàntics adiabàtics, Google i D-Wave: un neorelat.

Image

He vist (GenBeta) que Google ha mostrat un prometedor algorsme de cerca quàntica,f ent servir el suposat processador D-Wave, del qual ja en vaig parlar fa gairebé tres anys. Però veig que segueix havent-hi secretisme als voltants d’aquest processador, i hi ha dubtes de si l’afirmació de Google és només una forma de mantenir-se en una primera línia d’innovació (i pujar el seu valor, és clar). Així ho manifesta the New Scientist, que esmenta . Google pretèn fer servir la computació quàntica per al reconeixement d’imatges i per a la semblança entre imatges (al meu grup de recerca ho fem entre densitats electròniques obtingudes per mecànica quàntica, amb ordinadors clàssics). Una altra cosa és que Google desenvolupi algorismes de computació quàntica perquè si hi ha processadors de varis qubits es puguin fer funcionar de forma eficient. D’algorismes d’aquests n’hi ha força, ja.

ImagePerò llegint l’entrada del blog googlereserach em queda ben clar que Google ha estat treballant amb el MIT en el desenvoulpament d’una variant de l’algorisme de cerca de Groover, fent servir algorismes quàntics adiabàtics (em miraré aquest article, a veure si l’entenc una mica). (nota: el concepte d’adiabàtic és ben conegut en termodinàmica i química física, sembla que els termes més innovadors tenen relació amb la química física…)

Al mateix blog s’hi diu que Google col.labora amb el D-Wave, però que de moment no acaba de veure clar que aquests algorismes de cerca hi funcionin bé. Caldrà esperar, doncs.

Mentre tant, Google continua tenint moments de glòria continuats. Es tracta, crec d’un neorelat.