Cal estar finançat per fer una tesi doctoral?

ImageEl recull de premsa porta avui un interessant article de Público sobre la posició de d’alguns becaris respecte de la nova Llei de la Ciència. A part de constatar que segueix sense entendre’s el que vol dir autonomia universitària, i que les competències investigadores estan molt centralitzades a Madrid, crec que val la pena remarcar un aspecte que el reportatge de Público senyala: a Suècia cal estar finançat per fer la tesi doctoral.

Quin sentit té fer una tesi doctoral sense finançament? I la pregunta fa referència si es pot fer la tesi sense tenir un ajut que cobreixi les necessitats bàsiques, i que permeti per part de la institució de recerca demanar una dedicació a la persona que fa la tesi doctoral. No seria lògic que una tesi durés un màxim de quatre anys (incloguent-hi el màster) en qualsevol camp del coneixement? No seria lògic que, en general, fer la tesi impliqués una dedicació completa amb el projecte de recerca de la tesi?

Una dedicació intensiva a la investigació només es pot tenir si hi ha un compromís de finançament que permeti la tranquil.litat durant els anys de la tesi. I el millor: un contracte.

Una altra cosa és, òbviament, el que passar més enllà de la tesi doctoral. La feina d’investigador es pot fer en un centre de recerca, a la universitat (com a professor-investigador) o a una empresa. Però tan la primera com la segona via solen demanar una estada postdoctoral. Per tant, cal proporcionar mecanismes que permetin a les persones formades en la professió d’investigador tenir sortides laborals. La inserció laboral dels doctors, formats durant quatre anys i finançats adequadament mitjançant vàries possibilitats (idòniament amb contracte laboral) és un tema cabdal si es vol que la nostra societat progressi.

Tot plegat ha sortit del Primer encuentro de Estudiantes por la Ciencia, que aquesta setmana ha tingut lloc a la UAM. He vist amb curiositat que hi ha hagut un Taller de Pompas y matemagia per part de Carlos Vinuesa. I la seva Hoja Volante plena de jocs i enigmes.