Ciència i Hollywood: documentació addicional

ImageCiència i Hollywood: article publicat el 9/1/2008 al Diari de Girona.

El cinema i la televisió entenen la ciència des de diverses perspectives. Per un cantó, la ciència és font argumental per a sèries de forenses com la famosa triple sèrie televisiva CSI. Per un altre cantó, la imaginació és present en les temàtiques de ciència-ficció; fins i tot, el cinema ha creat clàssics d’humor científic com El Professor Guillat amb l’actor Jerry Lewis.

Documentació addicional:

Cinema i ciència

Science and Experimetn Exchange

Simposi Novembre 2009

Televisió, CSI i acreditació