El blog, portal personal

ImageEn l’evolució dels blogs com a eina de vertebració de la informació (jo sóc jo, les meves circumstàncies, el meu blog, etc.) he vist una bona reflexió de Tíscar Lara, professora de la Universitat Carlos III de Madrid i persona molt activa en la utilització de les xarxes socials en l’educació superior. En una presentació que va fer no fa gaire, es preguntava si els blogs i les xarxes socials són antagònics o complementaris. Lara esmenta quins són les característiques dels blogs:

  • Los blogs como redes sociales: identidad, autoridad, reputacion, conversacion
  • Los blogs como puerta a las redes sociales (Facebook, ning, twitter, etc.). Construccion de redes de confianza y comunidades de practica.
  • Los blogs como hub de identidades fragmentadas y redes distribuidas

Lara també ha definit, treballant la identitat digital, el concepte de CyBlog2.0, on el blog és l’esquelet de la imatge virtual d’una persona o organització, i on la pell és tot el que l’envolta (xarxes socials i altres formes de participació).

  • Blog como cuerpo, esqueleto
  • Tecnologias (RSS, embed, widgets, trackbacks, etc.) como piel
  • Blog como escenario de representacion de la identidad (Goffman, Gives and gives off)
  • Blog como tecnologia del yo (Foucault)
  • Blog como impulso nihilista

Tíscar lara també té una bona presentació a Slideshare sobre aquest concepte del CyBlog2.0.

Molt relacionat amb aquestes idees, Ismael Peña López, que fa poc va llegir la seva tesi doctoral a la UOC, té un bon article sobre el concepte de portal de recerca personal (pdf): [The personal research portal: web 2.0 driven individual commitment with open access for development]

By using a mesh of social software applications, we here propose the concept of the Personal Research Portal as a means to create a digital identity for the researcher – tied to his digital public notebook and personal repository – and a virtual network of colleagues working in the same field. Complementary to formal publishing or taking part in congresses, the Personal Research Portal would be a knowledge management system that would enhance reading, storing and creating at both the private and public levels, helping to bridge the academic digital divide.

Gràcies al blog de l’Ismael he trobat una altre interessant presentació sobre la funció dels blogs i sobre la visualització de la circulació d’informació a les xarxes socials, per M. Luz Congosto: Visualizando que es gerundio.

En definitiva, que cada dia estic més convençut de la importància del blog/web com a nucli vertebrador de tota la informació que està quieta i que circula per la xarxa i que fa referència a una persona o organització.

Recomano els dos webs de Tíscar Lara (http://tiscar.com) i Ismael Peña López (http://ictlogy.net). Són valuosos.

(imatge de l’entrada de Tíscar Lara)