Encripta, que en queda alguna cosa

Image

Dues notícies d’aquests darrers dies fan referència al món de la criptografia i són força rellevant. Slashdot exposa que s’ha dut a terme a Viena la primera experiència real de xarxa amb encriptació basada en tècniques de criptografia quàntica. Aqueta xarxa ja s’havia descrit fa alguns mesos. Ara es tracta d’una publicació formal al New Journal of Physics, titulada The SECOQC quantum key distribution network in Vienna.

La transmissió de dades en criptografia quàntica és absolutament segura. Però si la transmissió s’ha de fer amb varis passos, amb estacions intermediàries que fan de repetidors, llavors hi ha un pas clàssic i cal basar-se en la confiança en els repetidors.

ImageUna segona notícia fa referència a la història de la criptografia, ja que Slashdot també comenta un article del Wall Street Journal. El WSJ esmenta que han calgut 200 anys i molta potència computacional per desxifrar un missatge enviat al president dels USA Thomans Jefferson per un seu amic.

El missatge, per cert, ha resultat ser la Declaració d’Independència dels Estats Units.

One thought on “Encripta, que en queda alguna cosa

Comments are closed.