Entrada a les titulacions de 2007/08: unes dades significatives

He vist a la revista Consumer Eroski una entrada sobre l’Estudio de la oferta, la demanda y la matrícula de nuevo ingreso en las Universidades públicas y privadas, elaborat pel MICIIN.

Segons aquest web, entre 2000 i 2007 el número d’estudiants matriculats a les universitats ha baixat un 21%. El reportatge comenta el desajust entre l’oferta de places i la seva demanda. Crec francament que no serveix de gaire, ja que l’oferta no està pas necessàriament lligada a les disponibilitats de recursos econòmics, d’infrastructura o de personal acadèmic.

El que em sembla interessant de l’estudi del MICIIN és la demanda de primera opció (i d’altres opcions) de les diferents carreres. Per exemple, com hi ha moltes universitats espanyoles amb demanda de química per sota de Girona o la URV. I per cert, la demanda a les universitats catalanes en Química és molt superior a la que hi ha a Madrid. Realment és interessant veure les preferències geogràfiques. Les dades són significatives en molts d’aspectes.

I pel que fa a Lletres, s’hi constata el baix número d’estudiants de filologies. Ja no és pas només el català, sinó que són totes.

Un dia que tingui temps em dedicaré a mirar-m’ho millor.